Trợ giúp pháp lý và tặng quà Người khuyết tật kỷ niệm ngày 18/04
Trợ giúp pháp lý và tặng quà Người khuyết tật kỷ niệm ngày 18/04
Ngày 21 tháng 04 Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân Nghèo tỉnh Bình Dương, Trung tâm trợ giúp pháp lý và công ty Yazaky tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý và tặng quà Người khuyết tật kỷ niệm ngày 18/04/2017 tại trung tâm dạy nghề Người khuyết tật tỉnh Bình Dương
Chi tiết
Go Top