Trợ giúp pháp lý và tặng quà Người khuyết tật kỷ niệm ngày 18/04

Ngày 21 tháng 04 Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân Nghèo tỉnh Bình Dương, Trung tâm trợ giúp pháp lý và công ty Yazaky tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý và tặng quà Người khuyết tật kỷ niệm ngày 18/04/2017 tại trung tâm dạy nghề Người khuyết tật tỉnh Bình Dương

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của Người khuyết tật cho các bạn học viên được hiểu các quyền cơ bản của mình

Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của Người khuyết tật
dsc_0405.jpg

dsc_0406.jpg

Anh Vũ bên TT TGPL giải thích các quyền TGPL cho các anh chị em tại TT

Các thầy cô trung tâm và các anh chị bên TGPL đang thực hiện khảo sát về QTGPL

Các thầy cô trung tâm và các anh chị bên TGPL đang thực hiện khảo sát về QTGPL

Công ty Yazaky viếng thăm và tặng quà cho các bạn học viên kỷ niệm ngày 18-04-2017

Cty Yazaky tặng quà kỷ nieekm 18/04

Cty Yazaky tặng quà kỷ nieekm 18/04

Cty Yazaky tặng quà kỷ nieekm 18/04

Cty Yazaky tặng quà kỷ nieekm 18/04

Nguồn: @TTDNNKT-BD
Cập nhật: 21/04/2017 

Tin Khác

1 / 4
Go Top