Tin Tức Mới

Video

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 Tuyển sinh - Học nghề 
Phòng Đào tạo nghề
Phone [0274] 3897205
 Name Thầy: Minh Tâm
 Mobile Phone Clip Art  0356.040.179
 nguyenminhtamdhbd@
 Name Cô: Cẩm Châu
 Mobile Phone Clip Art  0396.724.619
 camchau183351@
 
 Dịch vụ - Sản phẩm 
Phòng SX-TVL
Phone [0274] 3856290
   Name Mr. Phương
   Mobile Phone Clip Art  0908.622.997
  Name Ms. Lài
  Mobile Phone Clip Art  0979.116.890
 tamlai789
 Tổ chức - Hành Chính 
Name Ms: Thu Thủy
 Phone [0274] 3897453
Liên kết


Thông báo v/v khám sàn lọc cho đối tượng là người tàn tật vận động có hoàn cảnh khó khăn.....

Thông báo v/v khám sàn lọc cho đối tượng là người tàn tật vận động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thẻ BHYT có thời gian sử dụng trong thời gian điều trị và giấy chuyển BHYT được chọn đưa về bệnh viện.

TTDNNKT-BD®2019

Cập nhật: 11/01/2019

Go Top