THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

THÔNG BÁO

về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

2020@TTGDNN-NKT

Cập nhật lúc 10:55 am 15/02/2020

Tin Khác

Trang 1 / 2
Go Top