Thông báo học viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 27/3/2020 và đi học trở lại vào ngày 30/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo học viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 27/3/2020 và đi học trở lại vào ngày 30/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19   

2020©TTGDNN-NKT
Thứ sáu - 13/03/2020 22:00

Tin Khác

1 / 2
Go Top