Người khuyết tật may khẩu trang tặng để góp phần chống dịch Covid-19

Các bạn khuyết tật trong tỉnh Bình Dương có nhu cầu đến TT nhận miễn phí 3 cái khẩu trang vải.

Người khuyết tật may khẩu trang tặng để góp phần chống dịch Covid-19

Thứ 3, 06:00, 18/02/2020

Thiên Lý/VOV-TPHCM

2020©TTGDNN-NKT

Tin Khác

Trang 1 / 4
Go Top