MAY CÔNG NGHIỆP

Thông qua ngành học học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp cắt may và thực hành trên từng loại thiết bị máy may, trên tất các chất liệu vải. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình may. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: May Công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Tiểu học.

Số lượng môn học đào tạo: 03 môn

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Thông qua ngành học học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp cắt may và thực hành trên từng loại thiết bị máy may, trên tất các chất liệu vải. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình may. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập.

v Kiến thức.

- Sau khi học song phần này học sinh có thể:

+ Nắm vững lý thuyết đo cắt cách tính vải qui trình may qua từng giai đoạn.

+ Luyện kỹ năng đo, tính vải vẽ cắt, may ra những sản phẩm đạt yêu cầu.

+ Luyện được tính tỷ mỹ, óc sáng tạo.

v Kỹ năng.

- Đòi hỏi mỗi học sinh phải nắm vững các kiến thức của từng môn và từng bài của môn học để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình đo, tính vải, vẽ, cắt may …

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-       Thời gian đào tạo: 11 tháng

-       Thời gian học tập: 880 giờ

-       Thời gian thực học: 704 giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra 19 giờ, thi 14 giờ       

 

2.2. Phân bổ thời gian thực học:

+ Thời gian học        : 704 giờ           

+ Thời gian học lý thuyết: 280 giờ  

+ Thời gian học thực hành: 424 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ.

3.1. Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo.

MH

Tên môn học

Thời gian của

môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

1

Hướng dẫn vận hành máy may dân dụng

306

113

193

II

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

 

1

Máy may gia đình và máy may công nghiệp

116

34

82

3

Thực hành may sản phẩm

427

140

287

 

Thi tốt nghiệp

12

4

8

 

Tổng cộng

861

291

570

3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề:

Môn 1: KỶ THUẬT MAY CƠ BẢN

-         Thời gian môn học: 306 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

 Công đoạn chuẩn bị

-Tổ chức lớp học

-Nội quy lớp

-Khái niệm ngành may

-Dụng cụ thường dùng

-Vệ sinh máy, nguyên phụ liệu

35

30

05

Bài 2

 

 May thủ công

-Ráp nối các chi tiết lại với nhau

-May luôn áo dài, áo bà ba…

-Vắt lai, làm khuy

50

 

10

40

 

Bài 3

 

 Các đường may máy công nghiệp cơ bản

- Đường may thường ráp 2 hoặc nhiều lớp vải

-Đường may lộn

-Đường may diễu

-Đường may cuốn mí

-Vắt sổ

50

 

10

 

40

Bài 4

 Một số dạng đường nối và đường viền cơ bản
-Cách nối vải canh sợi dọc, sợi ngang, xéo

-Các dạng đường viền

80

27

53

Bài 5

 Tạo sóng vải và các đường li(Plys),chiết(Pince)
-Phối hợp giữa tay chân, mắt nhịp nhàng một cách hợp lý để đường may đều.
-Tạo các đường li, sóng vải, đường chiết, tạo pince

85

30

55

 

Kiểm tra

06

06

00

Tổng cộng:

306

113

193

 

Môn 2: MÁY VÀ THIẾT BỊ MAY

-         Thời gian môn học: 116 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

 

Tên bài giảng

 

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Máy may gia đình và máy may công nghiệp

-Thành phần chính của máy may

-Các loại máy: máy một kim, máy 2 kim, Máy vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính nút

21

06

15

Bài 2

Thiết bị ủi

-Thiết bị ủi gia đình và thiết bị ủi công nghiệp.

-Dùng làm phẳng, ép keo, định hình sản phẩm, tăng giá trị thẩm mỹ.

 

14

04

10

Bài 3

Một số thiết bị khác

Giới thiệu một số máy khác: máy cắt, máy lên lai,……

14

05

09

Bài 4

Kí hiệu các mũi may

14

04

10

Bài 5

Kim may

-Kim may tay: định vị, lược, làm khuy….

-Kim may máy: các trở ngại khi may.

40

10

30

 

Ôn tập kiểm tra

-Phần làm khuy, vắt lai

-Phần may các đường may 1 ly, 2 ly, 3 ly

-Phần lý thuyết máy công nghiệp

07

02

05

 

Kiểm tra

06

03

03

Tổng cộng:

116

34

82

 

Môn 3: THIẾT BỊ VÀ PHÂN LOẠI CÁC CỤM CHI TIẾT

-         Thời gian môn học: 427 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Phân loại cụm chi tiết

-Phân loại các cụm chi tiết trên áo, quần

30

10

20

Bài 2

Thiết kế và gia công các cụm chi tiết
-Thiết kế các cụm chi tiết, cách xẻ trụ, may dây kéo, ráp lưng, cách may, chừa đường may và các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hành cắt may sản phẩm như quần tây, áo tay măng sết, áo cổ trụ, áo có bâu……

390

130

260

 

Kiểm tra

07

0

07

Tổng cộng:

427

140

287

 

4.         THI TỐT NGHIỆP:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Máy may dân dụng

Lý thuyết

02 giờ

2

Máy may công nghiệp

Lý thuyết

02 giờ

3

Thực hành may dân dụng, may công nghiệp

Thực hành

08 giờ

5.         THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ

Trong quá trình học tập, các em học sinh được giáo viên hướng dẫn thực hành tại lớp.

Một số hình ảnh hoạt động lớp may

lopmay.jpg

may_20170316_151323.jpg

may_20170316_151437.jpg

may_20170316_151537.jpg

img_intro3.jpg

Nguồn: TTDNNKT-BD

Cập nhật: 12/2016

Go Top