IN LỤA

In lụa là một trong những bộ môn in ấn rất thông dụng đang phát triển rộng khắp cả nước, là một nghề thủ công đơn giản, dễ làm không phân biệt giới tính hay tuổi tác, miễn có sở thích, yêu nghề cộng thêm một chút khéo tay thì sự thành công nằm trong tầm tay

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề:  In lụa

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở.

Số lượng môn học đào tạo: 08 môn

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề sơ cấp

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            - In lụa là một trong những bộ môn in ấn rất thông dụng đang phát triển rộng khắp cả nước, là một nghề thủ công đơn giản, dễ làm không phân biệt giới tính hay tuổi tác, miễn có sở thích, yêu nghề cộng thêm một chút khéo tay thì sự thành công nằm trong tầm tay.

v Kiến thức.

            - Qua môn học kỹ thuật chế bảng và in lụa này học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế bảng theo phương pháp mới, kỹ thuật in lụa thủ công sắc sảo không thua kém các công cụ in ấn hiện đại.

            - Môn học này luôn đòi hỏi sự chuẩn xác và tỉ mỉ. Vì vậy sẽ giúp cho học sinh rèn luyện  tính khéo léo, tư duy, sáng tạo trong nghề nghiệp.

            - Hơn 80% số giờ học trong khóa học là thực hành cho nên  học viên phải nắm bắt lý thuyết và luôn rèn luyện kỹ năng thao tác trong in ấn, sau khóa học các học viên có thể đi tìm việc làm và tự tin mở tiệm làm chủ cơ sở in lụa.   

v Kỹ năng.

            - In ấn được các loại card, thiệp cưới, các loại biểu mẫu, lịch,...

  

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-       Thời gian đào tạo                  : 11 tháng

-       Thời gian học tập                  : 880 giờ

-       Thời gian thực học               : 704 giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn và kiểm tra hết môn 76 giờ

                 Trong đó thi tốt nghiệp: 06 giờ

2.2. Phân bổ thời gian thực học :

+ Thời gian học        :      704 giờ      

+ Thời gian học lý thuyết:      160 giờ 

+ Thời gian học thực hành:    544 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ .

3.1. Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo .

MH

Tên  môn học

Thời gian của

môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

II

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

 

1

Vật tư, trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho ngành in lụa

44

44

 

2

Dung môi phụ gia, nguyên liệu, hóa chất, dung dịch cảm quang. . . in lụa

128

32

96

3

Kỹ thuật chế bản lụa – kỹ thuật in

150

36

114

4

Màu sắc và cách pha chế màu – thực hành in trên sản phẩm

172

08

164

5

In lịch

56

12

44

6

In kỹ thuật trên giấy với nguyên liệu đặc biệt: Nhũ bạc, nhũ vàng

204

08

196

7

In kỹ thuật trên giấy với nguyên liệu đặc biệt: bột nổi

100

12

88

8

In kỹ thuật trên giấy với chất liệu đề cal giấy

20

08

12

 

Thi tốt nghiệp

06

0

06

Tổng số

880

160

720

3.2.     Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề:

Môn 1: VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH IN LỤA

-         Thời gian môn học: 44 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

In lụa với các loại khung

-  Các loại khung bằng gỗ

-   Khung gỗ với các kiểu ráp thông dụng

-   Khung lụa với các quy cách thông dụng

-  Khung lọt lòng

-  Khung phủ bì

-  Các kiểu dáng khung

04

04

 

Bài 2

In lụa với thiết bị bản lề và bàn in

-   Đặc tính và công dụng của bản lề

-   Đặc tính và công dụng của bàn in                    

09

09

 

Bài 3

In lụa với thiết bị dao gạt mực  

-   Đặc tính

-   Công dụng                        

09

09

 

Bài 4

In lụa với các loại thiết bị phơi

-   Phơi bằng dây kẽm

-   Phơi bằng kệ phơi

-   Phơi bằng vỹ phơi

09

09

 

Bài 5

In lụa với các loại tắc kê định vị

-   Giới thiệu các loại tắc kê

-   Chọn vị trí định vị tắc kê

09

09

 

 

Kiểm tra

04

04

 

Tổng số

44

44

 

 

Môn 2: DUNG MÔI PHỤ GIA, NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT, DUNG DỊCH CẢM QUANG...IN LỤA

-         Thời gian môn học: 128 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Dụng cụ nguyên liệu Chế bản lụa

- Căn bản khởi đầu cần có

- Chất dung dịch cảm quang

- Chất tẩy bỏ chế bản lụa

- Mực in, dung môi, phụ gia

- Phụ liệu linh tinh

- Thiết bị dụng cụ và phụ kiện

36

16

20

Bài 2

Mực in

- Mực in  giấy nội

- Mực in ngoại

 

04

64

 

04

04

 

 

60

Bài 3

Dung dịch cảm quang (Keo chụp bản)

-   Chuẩn bị

-   Thực hiện

-   Khắc phục

16

04

12

 

 Kiểm tra

08

04

04

Tổng số

128

32

96

 

Môn 3: KỸ THUẬT CHẾ BẢN LỤA - KỸ THUẬT IN

-         Thời gian môn học: 150 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Kỹ thuật chế bản lụa

- Kỹ thuật tráng dung dịch cảm quang

- Phương pháp tráng dung dịch cảm quang

- Thiết bị chụp chế bản lụa

- Phương pháp chụp chế bản lụa

- Định mức thời gian chụp chế bản lụa

 

04

 

40

 

08

 

20

 

04

 

0

 

08

 

0

 

0

 

40

 

0

 

20

Bài 2

Kỹ thuật in: In trên các sản phẩm giấy

-     Giới thiệu các loại giấy

-     Công dụng

18

08

10

Bài 3

Kỹ thuật rữa chế bản lụa

- Phương pháp rửa chế bản lụa

20

04

16

Bài 4

Kỹ thuật tẩy chế bản lụa

- Thu hồi lại khung lụa trống

- Phương pháp tẩy chế bản lụa

-  Quy trình các chất tẩy chế bản lụa

24

04

20

 

Kiểm tra

- Kỹ thuật chế bản

- Kỹ thuật tẩy chế bản

08

08

04

04

04

04

Tổng số

150

36

114

 

Môn 4: MÀU SẮC VÀ CÁCH PHA CHẾ MÀU - THỰC HÀNH IN TRÊN SẢN PHẨM

-         Thời gian môn học: 172 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Màu sắc và kỹ thuật pha chế màu cơ bản

- Màu sắc và kỹ thuật pha màu căn bản

20

8

12

Bài 2

Thực hành in trên sản phẩm

- In trên giấy khổ  A 4

- In trên danh thiếp

- In trên thiệp cưới

 

60

40

40

 

 

60

40

40

 

Kiểm tra

- Thi thực hành trên giấy A 4

- Thi thực hành in Danh thiếp

- Thi thực hành in Thiệp cưới

 

04

04

04

 

 

04

04

04

Tổng số

172

08

164

 

Môn 5: IN LỊCH

-         Thời gian môn học: 56 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Hướng dẫn canh Tắc Kê định vị

- Dùng cho lịch

08

04

04

Bài 2

Hướng dẫn các cách phơi lịch

- Phơi trên dây

- Phơi uốn ống

20

04

16

Bài 3

Cách in logo nhiều màu trên lịch

- In chồng màu với kỹ thuật đèn neon

24

04

20

 

Kiểm tra

04

 

04

Tổng số

56

12

44

 

Môn 6: IN KỸ THUẬT TRÊN GIẤY VỚI NGUYÊN LIỆU ĐẶC BIỆT: NHŨ BẠC-NHŨ VÀNG

-         Thời gian môn học: 204 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Phân biệt các loại nhũ

-   Loại bột

-     Loại sơ chế

-     Thành phẩm

08

08

 

Bài 2

Thực hành in trên sản phẩm

- In trên danh thiếp

- In thiệp cưới

- In trên nilon

60

60

60

 

60

60

60

 

Kiểm tra

- Kiểm tra lý thuyết

- Thi thực hành in Danh thiếp

- Thi thực hành in Thiệp cưới

- Thi thực hành in Nilon

04

04

04

04

 

04

04

04

04

Tổng số

204

08

196

 

Môn 7: IN KỸ THUẬT TRÊN GIẤY VỚI NGUYÊN LIỆU ĐẶC BIỆT: BỘT NỔI

-         Thời gian môn học: 100 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Tìm hiểu về chất liệu bột nổi

-         Kim tuyến dùng trong ngành in

04

04

04

04

 

Bài 2

Kỹ thuật nướng bột nổi       

80

 

80

 

Kiểm tra

- Kiểm tra lý thuyết

- Kiểm tra thực hành

04

08

04

08

Tổng số

100

12

88

 

Môn 8: IN KỸ THUẬT TRÊN GIẤY VỚI CHẤT LIỆU ĐỀ CAN GIẤY

-         Thời gian môn học: 20 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Tìm hiểu về các loại đề cal

-         Đề cal giấy, đề cal trong ...

04

04

 

Bài 2

Kỹ thuật in trên đề cal

-         In với mực in giấy

-         In với mực đặc biệt chuyên dùng        

04

04

04

04

 

 

04

04

 

Kiểm tra

04

 

04

Tổng số

20

08

12

 4.         THI TỐT NGHIỆP:

 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

In  trên khổ A4

Thực hành

02 giờ

2

In trên Danh thiếp

Thực hành

02 giờ

3

In trên Thiệp cưới

Thực hành

02 giờ

 5.         THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ:

            Trong thời gian học, Giáo viên sẽ giới thiệu các loại sản phẩm in trên thị trường cho các học sinh kham khảo và thực hành theo mẫu tại lớp học. 

Hình ảnh lớp

inlua_20170316_150342.jpg

inlua_20170316_150325.jpg

inlua_20170316_150305.jpg

img_20170316_150358.jpg


Nguồn: TTDNNKT-BD

Cập nhật: 2016

Go Top