[hết hạn] Tuyển dụng lao động cho người khuyết tật (KV Bình Dương)

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật hiện đang có nhu cầu tuyển dụng (giới thiệu việc làm) cho các bạn người khuyết tật trong tỉnh Bình Dương

Vị trí

 Lao động phổ thông

Số lượng

 

Yêu cầu

 Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả công việc

 Công nhân may

Địa điểm làm việc

 Bình Dương

Mức lương/Quyền lợi

 Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Liên hệ

TT Giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật tỉnh Bình Dương

 Phòng Sản xuất - tạo việc làm: (0274) 3856290

 LH trực tiếp 0979116890 Cô Lài

Cập nhật: 08/10/2019

TTGDNN-NKT

Go Top