Giới thiệu việc làm cho người khuyết tật miễn phí

Để người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng thì điều quan trọng nhất là giải quyết được vấn đề việc làm, tạo sinh kế để NKT có thể tự nuôi sống bản thân. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp. Trung tâm liên tục tìm kiếm và giới thiệu cho học viên khuyết tật của trung tâm, các bạn khuyết tật ngoài trung tâm và trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mong muốn tìm được việc làm ổn định.

Liên hệ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người  khuyết tật tỉnh Bình Dương
   87 Đoàn Thị Liên, P.Phú Lợi, TP TDM, Bình Dương
Phòng Sản xuất - tạo việc làm
Điện thoại: 0274. 3856290
Go Top