Đồ họa máy tính

Thông qua ngành học đồ họa máy tính, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về cách tạo lập, lưu trữ hồ sơ, soạn thảo, định dạng và in văn bản, cắt ghép, chỉnh sữa hình ảnh, tạo các loại mẫu quảng cáo, danh thiếp, tờ rơi, thiệp cưới...... Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
                                                           

Tên nghề: Đồ họa máy tính

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở          

Số lượng môn học đào tạo: 04 môn

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   - Thông qua ngành học đồ họa máy tính, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về cách tạo lập, lưu trữ hồ sơ, soạn thảo, định dạng và in văn bản, cắt ghép, chỉnh sữa hình ảnh, tạo các loại mẫu quảng cáo, danh thiếp, tờ rơi, thiệp cưới...... Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập.

v Kiến thức.

   - Đòi hỏi mỗi học sinh phải nắm vững các kiến thức của từng môn và từng bài của môn học để làm cơ sở cho việc lưu trữ hồ sơ, soạn thảo, in ấn, sử dụng các công cụ thích hợp trong quá trình xử lý ảnh, tạo quảng cáo.

   - Sau khi học xong các bài thực hành tại lớp học sinh phải làm được tất cả các bài tập ứng dụng được giao:

1.      Biết cách sử dụng máy, sắp xếp lưu trữ hồ sơ

2.      Biết cách trình bày 1 văn bản đẹp hợp lý, in văn bản …

3.      Biết cắt ghép hình ảnh, xử lý ảnh

4.      Biết vẽ, thiết kế mẫu logo, quảng cáo, bao bì.

v Kỹ năng.

1.      Kỹ năng lưu trữ, soạn thảo và định dạng văn bản

2.      Kỹ năng cắt ghép hình ảnh, xử lý ảnh

3.      Kỹ năng vẽ, thiết kế mẫu logo, quảng cáo, bao bì

4.      Trao dồi kỹ năng kiên nhẫn, sáng tạo, tính thẫm mỹ

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

     2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học :

-       Thời gian đào tạo: 11 tháng

-       Thời gian học tập: 880 giờ

-       Thời gian thực học : 704 giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra 29 giờ

Trong đó thi tốt nghiệp: 08 giờ

2.2. Phân bổ thời gian thực học :

+ Thời gian học        : 704 giờ         

+ Thời gian học lý thuyết: 256 giờ

+ Thời gian học thực hành: 448 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ .

    3.1. Danh mục các môn học, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo

MH

Tên môn học

Thời gian của môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

    1

Microsoft Windows 7

80

10

70

    2

Microsoft Word 2007

240

50

190

II

Các môn học chuyên môn nghề

0

0

0

    3

Xử lý ảnh Photoshop CS5

277

55

222

    4

Vẽ thiết kế CorelDraw X4

278

55

223

 

Thi tốt nghiệp

05

0

05

 

Tổng cộng

880

170

710

    3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề bắt buộc:

 Môn 1: MICROSOFT WINDOWS 7

    - Thời gian môn học: 86 giờ

    - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1:

Các chức năng cơ bản, Windows Explorer

20

05

50

Bài 2:

Control panel

04

04

18

 

Kiểm tra

03

01

02

Tổng số

86

10

70

 Môn 2: MICROSOFT WORD

    - Thời gian môn học: 240 giờ

    - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

 

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Giới thiệu về MS Word, Nhập liệu, ký tự lạ

1) Vào phần mềm soạn thảo MS Word:

2) Thoát khỏi MS Word

3) Giao diện màn hình của MS Word

4) Thực Hành nhập dữ liệu, ký tự tạ

04

02

02

Bài 2

Định dạng Font, Paragraph, Header And Footer

1)     Các lệnh định dạng kiểu chữ trong hộp thoại Font

2)     Định dạng đoạn văn bản

3)     Chèn tiêu đề đầu trang, cuối trang

20

05

15

Bài 3

Định dạng Borders and Shading, Columns, Drop Cap

1)     Định dạng tô màu nền, kẻ khung cho văn bản

2)     Chia cột cho đoạn văn bản

3)     Định dạng chữ to đầu đoạn văn Dropcap

40

08

32

Bài 4

Định dạng Bulelets and Numbering

1)     Định dạng Ký tự

2)     Đánh số thứ tự cho danh sách

40

06

34

Bài 5

Định dạng Tab

1)     Đặt Tab, canh lề Tab, nét kẻ Tab

50

15

35

Bài 6

      Chèn đối tượng vào giữa văn bản

1)      Chèn, định dạng hình ảnh Picture

2)      Chèn, định dạng Clipart

3)      Chèn, định dạng Shape

4)     Chèn, định dạng chữ nghệ thuật WordArt

40

06

34

Bài 7

Tạo Table

1)     Tạo bảng biểu

2)     Định dạng, thêm, xóa cột

3)     Kẻ khung tô màu cho Table

4)     Sắp xếp dữ liệu trong Table

5)     Các phép toán cơ bản trong Table

40

06

34

 

Kiểm tra

06

02

04

Tổng số

240

50

190

 Môn 3: PHOTOSHOP CS5

   - Thời gian môn học: 277 giờ

   - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Giới thiệu giao diện, làm quen với photoshop

1)      Giới thiệu giao diện

2)     Các công cụ cơ bản, cắt ghép hình ảnh trong photoshop

70

20

50

Bài 2

Các thao tác nâng cao trong photoshop

1)      Khái niệm về Layer

2)      Màu sắc

3)      Chế độ hòa trộn, tạo mặt nạ

50

10

40

Bài 3

Các nhóm hiệu ứng trong photoshop

1)     Nhóm hiệu ứng trong bộ lọc Filter

50

10

40

Bài 4

Công cụ tô vẽ - biên tập – văn bản

2)      Các công cụ tô màu, xóa, copy điểm ảnh

3)      Công cụ vẽ đối tượng tự do

4)     Làm việc với ăn bản

50

05

45

Bài 5

Hiệu chỉnh hình ảnh

1)     Công cụ hiệu chỉnh hình ảnh

50

08

42

 

Kiểm tra

07

02

05

Tổng số

277

55

222

Môn 4: COREL DRAW X4

   - Thời gian môn học: 278 giờ

   - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1:

Giới thiệu – khởi động – các công cụ cơ bản

2)      Giới thiệu giao diện Corel, khởi động

3)      Các lệnh Import

4)      Công cụ vẽ các đối tượng cơ bản

20

5

15

Bài 2:

Vẽ các đối tượng tự do – tạo hình cho đối tượng

1)      Công cụ vẽ các đối tượng tự do

2)      Tạo hình cho đối tượng

40

06

34

Bài 3:

Menu arrange

1)      Các lệnh trong nhóm Transformations.

2)      Các lệnh canh lề Align and Distribute

50

10

40

Bài 4

Công cụ màu tô và đường viền

1)      Công cụ tô màu

2)      Công cụ tô viền

3)      Công cụ Interactive Mesh fill

40

06

34

Bài 5

Công cụ text và những hiệu ứng đặc biệt

1)      Các lệnh định dạng văn bản

2)      Những hiệu ứng đặc biệt

40

06

34

Bài 6

Hiệu ứng envelope, powerclip và distortion

40

10

30

Bài 7

Hiệu ứng blend, contour, transparency, lens, extrude, dropshadow

40

10

30

 

Kiểm tra

08

02

06

Tổng số

278

55

223

 4. THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Windows 7

Trắc nghiệm

03 giờ

2

Microsoft Word 2007

Trắc nghiệm

3

Photoshop cs5

Trắc nghiệm

4

Corel Draw x4

Trắc nghiệm

 5. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ

            - Trong quá trình học, các em học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn thực hành trên mỗi đời máy khác nhau. Cài đặt, cấu hình hoàn thiện từng đời máy khác nhau.

Một số hình ảnh của lớp tin học

tinhoc_20170316_082706.jpgtinhoc_20170316_082457.jpgtinhoc_20170316_082447.jpgtinhoc_20170316.jpg

Nguồn: TTDNNKT-BD

Cập nhật 2017

Go Top