ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Thông qua ngành học Điện tử dân dụng, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp sửa chữa và thực hành của từng loại thiết bị điện tử dân dụng như  đầu đĩa, đầu máy Radio, Amplier. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp các em mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên nghề: Điện tử dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

+ Người bị khuyết tật

+ Trình độ học vấn: Trung học cơ sở.

Số lượng môn học đào tạo:08 môn        

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Thông qua ngành học Điện tử dân dụng, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp sửa chữa và thực hành của từng loại thiết bị điện tử dân dụng như  đầu đĩa, đầu máy Radio, Amplier. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp các em mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập

v Kiến thức

      Đòi hỏi mỗi sinh viên phải nắm vững các kiến thức từng môn và từng bài của môn học để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình lựa chọn thiết bị linh kiện để sửa chữa.           

v Kỹ năng

      Sau khi học xong các bài thực hành tại lớp học sinh phải làm được tất cả các bài tập ứng dụng được giao và biết tận dụng phương pháp để sửa chữa cho các loại máy thông thường hay hiện đại, có đủ kiến thức để rèn luyện và nâng cao tay nghề bắt kịp nhịp độ phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, có khả năng ứng dụng kiến thức đã được học đối với các dòng máy tối tân, hiện đại trong tương lai.      

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1 Thời gian của khóa học và thời gian thực học :

-         Thời gian đào tạo: 11 tháng

-         Thời gian học tập: 880 giờ

-         Thời gian thực học : 704 giờ

-         Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra hết môn 30 giờ

                        Trong đó thi tốt nghiệp: 06 giờ

2.2 Phân bổ thời gian thực học :

+ Thời gian học : 704 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 250 giờ

+ Thời gian học thực hành: 454 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ

3.1 Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian từng môn học đào tạo .

MH

Tên môn học

Thời gian của

môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

1

An toàn điện

30

30

0

2

Vật liệu điện

120

70

50

3

Đo lường vô tuyến điện

67

31

36

II

Các môn học chuyên nghề

0

0

0

5

Sửa chữa Radio Cassete

120

39

81

6

Sửa chữa Amplier

115

32

83

7

Sửa chữa Tivi màu

312

110

202

8

Sửa chữa đầu đĩa, đầu máy

116

46

70

 

Tổng cộng

880

366

514

3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề bắt buộc:

 

MÔN 1: AN TOÀN ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 30 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

 

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Những nguyên nhân gây tai nạn điện

I. Sự cố và tai nạn do dòng điên gây ra            

II. Điện giật

III. Đốt cháy điện hồ quang

IV. Cháy nổ

04

04

 

Bài 2

I. Các tác dụng dòng điện đối với cơ thể con người

+ Tác dụng kích thích

+ Tác dụng chấn thương

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật

+ Giá trị dòng điện qua người càng lớn càng nguy hiểm

+ Thời gian bị điện giật càng lâu càng nguy hiểm

+ Điện trở của người

+ Đường đi của dòng điện qua người.

+ Tần số dòng điện

+ Môi trường xung quanh

+ Điện áp cho phép

08

08

 

Bài 3

I. Nguyên nhân chính xảy ra tai nạn điện

+ Mạng điện hạ áp

+ Mạng điện cao áp

+ Điện áp bước

II.Biện áp đề phòng

+ Dùng bảo vệ nối đất

+ Dùng bảo vệ dây trung tính

+ Dùng bảo vệ chống dòng điện dò

III. Sơ cứu dòng điện giật

+ Nạn nhân chưa mất tri giác

+ Nạn nhân mất tri giác

+ Nạn nhân đã tắt thở

IV. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo

+ Phương pháp hô hấp nhân tạo theo kiểu nằm sấp

+ Phương pháp hô hấp nhân tạo theo kiểu nằm ngửa

+ Phương pháp hô hấp nhân tạo theo kiểu hà hơi, thổi ngạt.

08

08

 

Bài 4

Bảo vệ nối đất

I. Phạm vi úng dụng

II. Bộ phận nối đất

III. Điện trở nối đất

Bảo vệ nối dây trung tính

I. Phạm vi ứng dụng

II. Nối đất lắp lại dây trung tính

III. Bảo vệ chống dòng điện dò

03

 

 

 

03

03

 

 

 

03

 

 

Kiểm tra

04

04

 

Tổng số

30

30

 

 

MÔN 2: VẼ KỶ THUẬT

-         Thời gian môn học: 35 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

 

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Lịch sử môn vẽ kỹ thuật

+ Lịch sử môn vẽ điện

+ Tương quan môn vẽ điện trong ngành vẽ.

Dụng cụ và vật liệu vẽ

+ Vật liệu vẽ

 • Giấy vẽ
 • Bút chì
 • Thước
 • Tẩy

+ Dụng cụ và cách sử dụng

 • Ván vẽ
 • Bàn vẽ
 • Eke

Các loại thước

Compa

08

08

0

Bài 2

Phần vẽ điện

Dụng cụ và vật liệu vẽ

-         Giấy vẽ

+ Khung bản vẽ

+ Khung tên

-         Bút chì

-         Thước

-         Tẩy

Các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện

-     Các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện (đi dây)

-     Các kí hiệu dùng trong sơ đồ đơn tuyến.

Phương pháp nối dây

15

06

09

Bài 3

Các mạch điện đèn cơ bản

-         Mạch đèn cơ bản (mạch đèn huỳnh quang)

 • Sơ đồ nguyên lý
 • Sơ đồ đơn tuyến (mặt bằng)
 • Sơ đồ chi tiết (đi dây)

-   Mạch đèn điều khiển hai nơi (hay mạch đèn cầu thang)

 • Sơ đồ nguyên lý
 • Sơ đồ đơn tuyến (mặt bằng)
 • Sơ đồ chi tiết (đi dây)

-   Mạch đèn điều khiển ba nơi

 • Sơ đồ nguyên lý
 • Sơ đồ đơn tuyến (mặt bằng)
 • Sơ đồ chi tiết (đi dây)

 

12

06

06

 

Kiểm tra

04

0

04

Tổng số

39

20

19

 

 

 

MÔN 3: VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ

-         Thời gian môn học: 115 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Tổ chức lớp và nội qui phòng học

-Phân bố, sắp xếp lớp học

-Một số nội qui, qui định phòng học

04

04

0

Bài 2

Phần tử tiêu thụ năng lương.

- Điện trở

+ Khái niệm điện trở

+ Điện trở của dây dẫn

+ Định luật ôm

+ Phân loại điện trở

+ Các thông số kỹ thuật của điện trở

+ Các quy định ghi trị số điện trở

20

08

12

Bài 3

Phần tử tích trữ năng lượng điện

Tụ điện

+ Cấu tạo vận chuyển của tụ điện

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật của tụ

+ Các cách ghép tụ

+ Phân loại tụ

Các hư hỏng thường gặp

+ Ứng dụng của tụ

20

08

12

Bài 4

Cuộn dây

+  Khái niệm cuộn dây

+ Cấu tạo

+ Hệ số tự cảm L

+ Tạo cảm ứng điện từ

+ Hiện tượng hộ cảm

+ Hiện tượng tự cảm

+ Ghép cuộn dây

 + Định luật ôm

+ Hiện dáng thực tế và cách đọc trị số

+ Một số ứng dụng của cuộn dây

+ Cách đo kiểm

10

04

06

Bài 5

Phần tử chuyển đổi năng lượng điện

Máy biến áp

+ Khái niệm

+ Nguyên lý hoạt động

+ Các hệ thức của máy biến áp

+ Máy biến áp tự ngẫu

+ Các hư hỏng thường gặp.

06

03

03

Bài 6

Loa

+ Khái niệm

+ Các đặc tính của loa

04

03

01

Bài 7

Micro

+ Khái niệm

+ Các đặc tính của micro

+ Micro điện động

04

03

01

Bài 8

Phần tử khuếch đại và điều khiển năng lượng

Chất bán dẫn

+ Khái niệm

+ Chất bán dẫn loại N và loại P

+ Sự dẫn điện của lỗ trống và điện tử

04

04

0

Bài 9

Diode bán dẫn

+ Cấu tạo

+ Nguyên lý hoạt động

+ Các thông số kỹ thuật

+ Phân loại

+ Một số ứng dụng

04

04

0

Bài 10

Transistor

+ Cấu tạo

+ Nguyên lý hoạt động

+ Ký hiệu và hình dạng

+ Đặc tính kỹ thật của trasistor

+Tiếp tế cho transistor

+ Phân cực cho transistor

+ Ổn định nhiệt cho transistor

09

09

0

Bài 11

Thiristor (SCR)

+Ba trạng thái hoạt động của Thiristor

+ Ba vùng làm việc của Thiristor

+ Ba mạch khuếch đại cơ bản

+ Cách đọc tên Thiristor

+ Đo kiểm Thiristor

04

04

0

Bài 12

Diac và Triac

+ Diac

-   Cấu tạo

-   Nguyên lý hoạt động

-   Đo kiểm diac

+ Triac

 1. 1.         Cấu tạo.
 2. 2.         Ký hiệu và hình dáng

+ Ứng dụng của Diac và Triac

Kiểm tra triac

04

04

0

Bài 13

Transistor trường ứng Fet

+ Cấu tạo

+ Kí hiệu và hình dáng

+ Nguyên lý

+ Các thông số kĩ thuật

+ Ứng dụng của Fet

04

04

0

Bài 14

Linh kiện quang điện tử

+ Đại cương

+ Transistor trường tiếp xúc JFET.

+ Phân cực cho JFET.

+ Transistor mosfet

04

04

0

 

Kiểm tra

10

02

08

Tổng số

111

68

43

 

MÔN 4: ĐO LƯỜNG VÔ TUYẾN ĐIỆN 

-         Thời gian môn học: 35 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Những vấn đề chung về đo lường

I. Đích – ý nghĩa

II. Đại lượng đo lường

2.5

1.5

01

Bài 2

Dụng cụ đo

 1.      I.    Định nghĩa
 2.   II.    Chức năng và đặc tính của dụng cụ đo.
 3. Phương pháp đo

2.5

1.5

01

Bài 3

Kết quả đo – sai số – cấp chính xác

 1. Nguyên nhân gây ra sai số
 2. Sai số đo

Đánh giá sai số cấp chính xác

05

04

01

Bài 4

Các cơ cấu đo lường. 

I.     Cấu tạo

II.    Nguyên lý hoạt động

III.   Đặc tính

20

08

12

Bài 5

Cơ cấu đo kiểu điện từ

05

04

01

Bài 6

Kiểm tra

02

02

0

Tổng số

 

37

21

16

 

MÔN 5: SỬA CHỮA RADIOCASSETTE

-         Thời gian môn học: 110 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

 

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Mạch điện trong máy Radio Cassettes

I. Sơ đồ khối

a.Sơ đồ

 1. Phân tích sơ đồ

-     Trang thái đọc phát

-     Trạng thái ghi và xóa

II. Một số mạch điện căn bản trong máy Radio Cassettes

1. Đặc điểm của các mạch khuếch đại

a.Mạch khuếch đại dùng transistor

 1. Mạch khuếch đại dùng IC

2. Mạch cân bằng ghi

a. Mạch cân bằng ghi RC

b. Bẩy tần số RC

3. Hệ tự động điều chỉnh mức thu ALC (Automatic level control)

15

07

08

Bài 2

Các mạch điều chỉnh trong máy Radio Cassette

I. Mạch Autostop

1. Nguyên lý chung

      a. Nguyên lý của hệ thống Autoshop

      b. Các dấu hiệu báo hết băng

2. Autostop dùng thanh đo lực

3. Autostop được điều khiển bằng xung

 1. Nguyên lý chung
 2. Bộ pháp xung
 3. Mạch Autostop dùng bộ phát xung

II. Hệ thống tự động đổi chiều phát (Auto Reverse)

1. Mạch đổi đầu từ

 1. Dùng đầu từ không xoay
 2. Dùng đầu từ xoay

2. Mạch đổi chiều quay của băng từ

3. Mạch điện tử tác động đến thanh truyền lực

III. Hệ thống tự động chọn vị trí đầu của bản nhạc (chọn ảnh)

1.Nguyên lý làm việc

2.Cách chọn đề mục trong chương trình

3.Ví dụ: Mạch APLD trên máy hiệu SHARP -8787Z

35

10

25

Bài 3

Một số hư hỏng trong Radio Cassette

 1. Máy câm hoàn toàn
 2. Radio hát tốt, AM câm
 3. Cassettes tốt, Radio câm
 4. Cassettes tốt, AM tốt, FM câm
 5. Phương pháp sửa chữa

Ôn tập

60

20

40

 

Kiểm tra

10

02

08

Tổng số

120

39

81

 

 

MÔN 6: SỬA CHỮA AMPLIER

            - Thời gian môn học: 110 tiết

            - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Sơ đồ khối chức năng của từng Amplifier

 1.    I.      Khái niệm
 2. Sơ đồ khối

Phân tích chức năng và nhiệm vụ của từng khối

20

15

05

Bài 2

Sửa chữa máy tăng âm dùng Trasistor và IC

 1.  I.      Khái niệm
 2. Phương pháp sửa chữa sai giọng tín hiệu
 3. Phương pháp sửa chữa sai tín hiệu ù
  1. Một số mạch khuếch đại
  2. Mạch basstreep

4. Chia mạch sửa chữa

85

15

70

 

Kiểm tra

10

02

08

Tổng số

115

32

83

 

MÔN 7: SỬA CHỮA TIVI MÀU

-         Thời gian môn học: 320 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Phân tích mạch điện và phương pháp sửa chữa

Chương I: Mạch nguồn sử dụng trên các vi máy Ti vi

Sơ đồ khối hoạt động mạch nguồn

    I.Hoạt động mạch nguồn sơ cấp

 II.Hoạt động tắt/mở nguồn bằng vi xử lý.

III.Các mức điện áp nguồn thứ cấp sử dụng trên các máy

IV.Một số hư hỏng trên khối nguồn. các Ti vi màu

 1. Mạch nguồn hoàn toàn không hoạt động
 2. Hoạt động ở nguồn điện 220v tốt, không hoạt động ở nguồn 110v
  1. Hoạt động ở 110v hay chết sò nguồn
   1. Nguồn ra thấp

Mở nguồn bằng vi xử lý không được

45

15

30

Bài 2

Mạch vi xử lý sử dụng trên các vỉ ti vi màu

 1.    I.      Sơ đồ chân IC vi xử lý
 2. Nhiệm vụ các chân và hoạt động của mạch vi xử lý trên các máy

 

30

10

20

Bài 3

Khối TUNER, trung tần hình, khuếch đại hình

I. Sơ đồ khối hoạt động của mạch tuner, trung tần hình, khuếch đại hình

II. Nhiệm vụ các chân trên tuner

III. Hoạt động mạch trung tần hình, khuếch đại hình sử dụng trên các máy

40

15

25

Bài 4

Mạch xử lý chói/màu trên các vỉ màu

I. Mạch xử lý chói

1. Sơ đồ khối mạch xử lý chói

2. Hoạt động mạch xử lý chói

II. Mạch tín hiệu màu PAL/NTSC trên các vỉ màu

1. Sơ đồ khối hoạt động mạch giải mã hệ PAL/NTSC

III. Mạch xử lý tín hiệu màu Secam

1. Sơ đồ khối hoạt động mạch xử lý tín hiệu màu Secam

2. Hoạt động mạch xử lý tin hiệu màu Secam

IV. Mạch khuếch đại sắc sử dụng trên các vỉ ti vi màu

1. Sơ đồ khối mạch khuếch đại sắc

2. Hoạt động của mạch khuếch đại sắc

65

25

40

Bài 5

Mạch trung tần âm thanh và công suất âm thanh trên các vỉ màu

    I.Mạch trung tân âm thanh sử dụng trên các vỉ máy

 II.Hoạt động mạch trung tân âm thanh/tách sóng âm thanh

 1. Mách công suất âm thanh dạng Monor

Mạch xử lý âm thanh dạng Stereo

40

20

20

Bài 6

Mạch quét ngang sử dụng trên các vỉ máy  màu

   I. Sơ đồ khới hoạt đông mạch quét ngang (quét dòng)

II. Hoạt động mạch quét ngang (quét dòng) sử dụng trên các vỉ màu

III. Mạch sửa méo gối sử dụng trên các vỉ  màu

IV. Các hư hỏng trên khối quét ngang

 1. Mất cao áp
 2. Hình bị co ngang
 3. Hình có làng sáng đứng

    4.   Hình bị méo gối

42

15

27

Bài 7

Mạch quét dọc sử dụng trên các vỉ máy  màu

 1.    I.  Sơ đồ khối hoạt động mạch quét dọc (quét màn hình)
 2. Hoạt động của mạch quét dọc
 3. Các hư hỏng trên khối qué dọc

1.Màn hình xuất hiện đường sáng ngang

2.Hình bị trôi theo chiều dọc

      3.Hình bị mất tuyến tính

30

05

25

 

Kiểm tra

20

05

15

Tổng số

312

110

202

 

MÔN 8: SỬA CHỮA ĐẦU MÁY VÀ ĐẦU ĐĨA

-         Thời gian môn học: 110 tiết

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Giới thiệu các họ và loại VCR

Phần II: Nguyên lý kiểu quét xiên

Phần III: Giới thiệu cấu tạo tổng quát VCR

Chương I: Các cơ phần chính

Chương II Phần Điều Khiển

1     Phần chia khu vực khảo sát mạch vi xử lý

2     Khảo sát các lệnh đi vào mạch vi xử lý

3     Khảo sát các lệnh ra từ vi xử lý

4     Nhận xét về phần điều khiển

Phần III: các pan thương gặp

 1. Đầu từ quay ngưng băng không quay
 2. Cơ không nhả ra
 3. Có hình nhưng không có tiếng

 4.Không nhân được tín hiệu khiển

20

8

12

Bài 2

Giới thiệu cấu tạo tổng quát VCR

 1. Hoạt động của từng khối
 2. Hoạt động của các mạch vi điều khiển

Phần tích một số hư hỏng thường gặp

20

08

12

Bài 3

Các hư hỏng thường gặp

20

08

12

Bài 4

Khảo sát sơ đồ khối đĩa. Các hư hỏng thường gặp ở đĩa

50

20

30

 

Kiểm tra

06

02

04

Tổng số

116

46

70

 

4.THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Sửa chữa Radio Cassettes

Lý thuyết + Thực hành

02 giờ

2

Sửa chữa Amlifier

Lý thuyết + Thực hành

02 giờ

3

Sửa chữa Ti vi

Lý thuyết + Thực hành

02 giờ

 

5. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học và nâng cao trình độ hiểu biết và kiến thức nghề sâu sát hơn, có thể áp dụng tay nghề của mình trong thực tế cuộc sống. Trung Tâm có thể bố trí tham quan một số Cơ sở, Doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian tham quan: từ 1 đến 2 tuần; bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.

- Kết thúc đợt tham quan khảo sát, học sinh phải viết báo cáo kết quả đã thực tập theo mẫu của Trung Tâm ban hành.

Hình ảnh lớp

dtu_20170316_151059.jpg

dtu_20170316_151125.jpg

Nguồn: TTDNNKT-BD

Cập nhật 2016

Go Top