ĐIỆN CƠ

Thông qua ngành học sửa chữa và lắp đặt Điện cơ, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp sửa chữa và thực hành của từng loại thiết bị điện công nghiệp. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: Điện cơ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người dân bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở.

Số lượng môn học đào tạo: 06 môn

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Thông qua ngành học sửa chữa và lắp đặt Điện cơ, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp sửa chữa và thực hành của từng loại thiết bị điện công nghiệp. Bên cạnh đó học sinh có thể cập nhật được kiến thức mới để nâng cao tay nghề trong quá trình học. Ngoài ra giúp học sinh mở rộng thêm khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập.

v Kiến thức.

- Đòi hỏi mỗi học sinh phải nắm vững các kiến thức của từng môn và từng bài của môn học để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình lựa chọn thiết bị linh kiện để sửa chữa.

- Sau khi học xong các bài thực hành tại lớp học sinh phải làm được tất cả các bài tập ứng dụng được giao:

- Biết tháo lắp từng chi tiết thiết bị.

- Biết tháo quấn và sửa chữa thiết bị động cơ

            - Biết điều khiển và vận hành động cơ.

v Kỹ năng.

            Sửa chữa được thiết bị điện cơ, quạt bàn, quạt trần, biến thế điện, động cơ điện, điều khiển động cơ điện

   2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-       Thời gian đào tạo                  : 11 tháng

-       Thời gian học tập                  : 880 giờ

-       Thời gian thực học tối thiểu : 704 giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra 28 giờ

                 Trong đó thi tốt nghiệp 04 giờ

2.2. Phân bổ thời gian thực học:

+ Thời gian học :      704giờ      

+ Thời gian học lý thuyết:      294 giờ 

+ Thời gian học thực hành:    410 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ.

3.1. Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo

MH

Tên  môn học

Thời gian của

môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

 

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

 

 

 

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

1

An toàn điện

21

21

0

2

Vật liệu điện

22

22

0

II

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

 

3

Khí cụ điện – Mạch đèn – Ký hiệu đèn và thiết bị điện

68

25

43

4

Đo lường điện

57

30

27

5

Máy điện

385

100

285

6

Kỹ thuật điều khiển

323

57

266

Tổng cộng:

876

255

621

3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề:

 

Môn 1: AN TOÀN ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 21 giờ

-         Nội dung chi tiết :

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

10

10

 

Bài 2

Trường hợp thường gây tai nạn điện

05

05

 

Bài 3

Các biện pháp bảo vệ an toàn

05

05

 

 

Kiểm tra

01

01

 

Tổng số

21

21

 

 

Môn 2: VẬT LIỆU ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 22 giờ

-         Nội dung chi tiết :

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Khái niệm

04

04

 

Bài 2

Kim loại dẫn điện

04

04

 

Bài 3

Kim loại dẫn điện tốt

04

04

 

Bài 4

Hợp kim điện trở

04

04

 

Bài 5

Chất cách điện

04

04

 

 

Kiểm tra

02

02

 

Tổng số

22

22

 

 

Môn 3: KHÍ CỤ ĐIỆN MẠCH- ĐÈN KÝ HIỆU ĐÈN

VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 68 giờ

-         Nội dung chi tiết:

 

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Giới thiệu các thiết bị điện

65

25

40

 

Kiểm tra

03

0

03

 

Tổng số

68

25

43

 

Môn 4: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 57 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Điện kế đo lường điện

07

04

03

Bài 2

Vol kế

18

09

09

Bài 3

Amper kế

08

04

04

Bài 4

Amper kế kẹp

18

09

09

Bài 5

Watt kế

04

04

0

 

Kiểm tra

02

0

02

Tổng số

57

30

27

 

Môn 5: MÁY ĐIỆN

-         Thời gian môn học: 385 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Quan hệ giữa dòng điện và từ trường

25

05

20

Bài 2

Máy điện và cách tìm các đại lượng điện trong mạch

45

05

40

Bài 3

Cấu tạo nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 03 pha, 02 pha. Giải thích một số danh từ trong quấn dây động cơ. Cách vẽ sơ đồ khai triển động cơ theo lý thuyết và thực tế cách làm khuôn gỗ.

40

10

30

Bài 4

Phương pháp tháo động cơ điện, tháo dây đồng. Phương pháp dựng (vẽ) sơ đồ khai triển của dựa theo động cơ thực tế và cách làm khuôn.

40

10

30

Bài 5

Giới thiệu các dạng sơ đồ đấu dây

30

10

20

Bài 6

Nhắc lại một số danh từ thường dùng trong công đoạn quấn dây máy điện và cách vẽ sơ đồ triển khai.

50

15

35

Bài 7

Cách gia công các kiểu quấn dây và các miếng ván chặn hai đầu khuôn

40

10

30

Bài 8

Cách lắp khuôn quấn dây lên bàn quấn và đưa dây đồng từ Rulô vào khuôn quấn dây.

30

10

20

Bài 9

Phương pháp cắt dây lót cách điện nằm trong rãnh và cố định dây đồng

50

15

35

Bài 10

Phương pháp làm giấy lót hai lớp và cố định dây đồng trong rãnh

30

10

20

 

Kiểm tra

05

0

05

Tổng số

 

385

100

285

 

Môn 6: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN

-         Thời gian môn học   : 323 giờ

-         Nội dung chi tiết       :

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Cấu tạo RELAY từ đơn giản

  1. Cuộn dây (coil)
  2. Hệ thống tiếp điểm
  3. Hệ thống lò xo đàn hồi

 

30

25

35

 

10

15

15

 

20

10

20

Bài 2

Bảo vệ quá tải (over load)

10

02

08

Bài 3

 

Kỹ thuật điều khiển

50

50

0

- Đầu khởi động từ đơn

40

0

40

- Đầu khởi động từ kép

40

0

40

- Đầu đảo chiều quay

40

0

40

- Đầu RELAY thời gian

40

0

40

Bài 4

Đầu RELAY trung gian

50

0

50

Bài 5

Đầu đảo chiếu quay bằng RELAY thời gian

38

0

38

 

Kiểm tra

15

05

10

Tổng số

 

323

57

266

 

  1. THI TỐT NGHIỆP:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Đo lường điện

Thực hành

01 giờ

2

Máy điện

Thực hành

01 giờ

3

Điều khiển

Thực hành

01 giờ

4

Thiết bị điện - Mạch đèn

Thực hành

01 giờ

 

  1. 5.         THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học và nâng cao trình độ hiểu biết và kiến thức nghề sâu sát hơn, có thể áp dụng tay nghề của mình trong thực tế cuộc sống. Trung Tâm có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian tham quan: từ 1 đến 2 tuần; bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.

- Kết thúc đợt tham quan khảo sát, người học phải viết báo cáo kết quả đã thực tập theo mẫu của Trung Tâm ban hành.

Hình ảnh lớp điện cơ

dco_img00.jpgdco_img2.jpgdco_img1.jpgdco_img0.jpg

Nguồn: TTDNNKT-BD

Cập nhật lần cuối: 2016

Go Top