DỆT COCORO

- Nhằm rèn luyện cho các em có đôi tay, chân cứng cáp, mạnh mẽ

- Biết vận dụng, phối hợp màu sắc trong thiên nhiên để dệt nên một tác phẩm độc nhất

- Cho các em thấy được sự hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật

- Kỹ thuật dệt Cocoro khuyến khích người dệt biết kết hợp tình cảm của mình trong tấm vải dệt

- Mục tiêu không phái là dệt ra tấm vải đúng tiêu chuẩn mà phải diễn đạt hoàn toàn tự do bằng những ý tưởng độc đáo thông qua quá trình dệt

- Thao tác thành thạo các công đoạn hoàn thành trước khi ngồi vào khung dệt.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề:  Dệt Cocoro

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Tiểu học

Số lượng môn học đào tạo: 03 môn

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      -   Nhằm rèn luyện cho các em có đôi tay, chân cứng cáp, mạnh mẽ

      -   Biết vận dụng, phối hợp màu sắc trong thiên nhiên để dệt nên một tác phẩm độc nhất

-         Cho các em thấy được sự hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật

-         Kỹ thuật dệt Cocoro khuyến khích người dệt biết kết hợp tình cảm của mình trong tấm vải dệt

-         Mục tiêu không phái là dệt ra tấm vải đúng tiêu chuẩn mà phải diễn đạt hoàn toàn tự do bằng những ý tưởng độc đáo thông qua quá trình dệt

-         Thao tác thành thạo các công đoạn hoàn thành trước khi ngồi vào khung dệt.

v Kiến thức.

-    Học viên học kỹ thuật dệt Cocoro sẽ trải qua 3 bước sau đây để nắm vững kỹ thuật dệt:

1. Tập làm quen với khung cửi (khung dệt)

2. Thực hành một số kỹ thuật dệt cơ bản

3. Phát huy sáng tạo riêng thay vì chỉ đơn thuần sao chép mẫu

-    Tập quan sát, chú ý đến mọi thứ xung quanh mình, vì nguồn gốc của sự sáng tạo có thể nói là hiện diện ở khắp mọi nơi

v Kỹ năng.

      + Kỹ năng thao tác đúng kỹ thuật

      + Phối hợp màu và mẫu dệt hài hòa

      + Đường biên vải dệt ngay, thẳng, không xù xì khi dập, chỉ dệt phải chặt khít, không bị thưa.

      + Sự an toàn cho người và dụng cụ

      + Sự phù hợp giữa thời gian bắt đầu và đến khi hoàn thành   

 

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-       Thời gian đào tạo      : 11 tháng

-       Thời gian học tập      : 880 giờ

-       Thời gian thực học   : 704giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra 12 giờ.

                 Trong đó thi tốt nghiệp: 04 giờ

 

2.2. Phân bổ thời gian thực học :

+ Thời gian học : 704giờ      

+ Thời gian học lý thuyết:158 giờ 

+ Thời gian học thực hành: 546 giờ

 

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC.

3.1. Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo .

MH

Tên môn học

Thời gian của

môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

 

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

 

 

 

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

II

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

 

1

Giới thiệu- Làm quen đồ dùng học tập

24

24

0

2

Phương pháp vận hành khung dệt

12

12

0

3

Dệt thành phẩm

844

0

844

Tổng cộng:

880

36

844

3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề:

 

Môn 1: GIỚI THIỆU- LÀM QUEN ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

-         Thời gian môn học: 20 giờ

-         Nội dung chi tiết:

 

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Ổn định tổ chức lớp

04

04

 

Bài 2

Giới thiệu kỹ thuật dệt Cocoro

04

04

 

Bài 3

Giới thiệu làm quen đồ dùng, dụng cụ, tên gọi, công dụng

04

04

 

 

-       Biết gọi tên đúng của từng dụng cụ

-       Biết công dụng của từng dụng cụ đó

-       Biết dùng dụng cụ đúng theo từng công đoạn

 

 

 

Bài 4

Hướng dẫn đọc tên các bộ phận trên khung dệt

04

04

 

Bài 5

Công dụng của từng bộ phận đó

04

04

 

 

Kiểm tra

04

04

 

Tổng số

24

24

 

 

Môn 2: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH KHUNG DỆT

-         Thời gian môn học: 12 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Hướng dẫn cách tính sợi dọc, sợi ngang của khổ vải mà mình định dệt, công thức

-         Lý thuyết (miệng)

04

04

 

Bài 2

Giới thiệu kích thước-khoảng cách trên khung làm chỉ dọc

04

04

 

 

Kiểm tra

04

04

 

Tổng số

12

12

 

 

Môn 3: DỆT THÀNH PHẨM

-         Thời gian môn học: 844 giờ

-         Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Hướng dẫn làm chỉ dọc cách tính sợi dọc chiều ngang, chiều dài để có tấm vải dệt theo ý muốn

-       Hướng dẫn đi chỉ dọc và chéo tại một địa điểm tạo một cột mốc để lấy chỉ vào khuôn go không bị rối

-       Hướng dẫn phương pháp cột chỉ dọc (lúc còn trong khung)

-       Hướng dẫn tháo chỉ dọc ra khỏi khung

-       Hướng dẫn vòng chỉ dọc (móc xích) để chỉ không bị rối

 

04

 

04

Bài 2

Hướng dẫn cách cho chỉ dọc vào khuôn go

04

 

04

Bài 3

Hướng dẫn cách sợi chỉ dọc đã vào khuôn go qua khung go

04

 

04

Bài 4

Hướng dẫn cột một đầu sợi dọc vào thanh đà trước qua ống cuốn sợi

04

 

04

Bài 5

Hướng dẫn cách cột một đầu còn lại của sợi dọc vào thanh đà sau qua ống cuốn vải

04

 

04

Bài 6

Hoàn tất khâu làm chỉ dọc bắt đầu dệt bằng thoi quấn chỉ

04

 

04

Bài 7

Hướng dẫn dệt mẫu đơn giản

08

 

08

Bài 8

Hướng dẫn dệt mẫu phức tạp

12

 

12

Bài 9

Kiểm tra thực hành

+ Hoàn thành các công đoạn

+ Dệt hoàn chỉnh một tấm vải

20

 

20

Bài 10

Rèn luyện kỹ năng

- Phát huy sáng tạo

776

 

776

 

Kiểm tra

04

 

04

Tổng số

844

 

844

 

  1. THI TỐT NGHIỆP:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Hoàn thành các công đoạn

Thực hành

02 giờ

2

Dệt hoàn chỉnh tấm dệt

Thực hành

02 giờ

 

  1. 5.         THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ:

            - Giáo viên hướng dẫn các học sinh thực tập tại lớp trên mỗi khung dệt.

Một số hình ảnh lớp dệt

det_20170315_03.jpgdet_20170315_02.jpgdet_20170315_01.jpg

Nguồn: TTDNNKT-BD (cập nhật lần cuối 2017)

Go Top