CẮT UỐN TÓC NAM NỮ

Cắt uốn tóc là một nghề không khó lắm, không cần trình độ học vấn cao, chỉ cần đôi bàn tay khéo léo cộng với sự chịu khó và tỉ mỉ. Tại trung tâm dạy nghề, học viên sẽ được đào tạo một cách bài bản hơn với các môn học lý thuyết và thực hành kết hợp. Đối với cắt tóc nam thì thời gian để học và ra nghề thường không dài lắm, khoảng 3-5 tháng, vì các kiểu tóc nam thường đơn giản hơn. Riêng đối với học viên theo học cắt tóc nữ, họ thường học kèm theo các môn cắt nhuộm uốn tóc, gội, sấy, ... 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: Cắt uốn tóc

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

      + Người bị khuyết tật

      + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở

Số lượng môn học/môđun đào tạo: 2 module cơ sở, 2 module chuyên nghề.

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cắt uốn tóc là một nghề không khó lắm, không cần trình độ học vấn cao, chỉ cần đôi bàn tay khéo léo cộng với sự chịu khó và tỉ mỉ.

Tại trung tâm dạy nghề, học viên sẽ được đào tạo một cách bài bản hơn với các môn học lý thuyết và thực hành kết hợp.

Đối với cắt tóc nam thì thời gian để học và ra nghề thường không dài lắm, khoảng 3-5 tháng, vì các kiểu tóc nam thường đơn giản hơn. Riêng đối với học viên theo học cắt tóc nữ, họ thường học kèm theo các môn cắt nhuộm uốn tóc, gội, sấy, ..

  + Kiến thức.

 Sau khi học song phần này học viên có thể:

- Xin vào làm việc tại bất kỳ tiệm uốn tóc nào có nhu cầu tuyển dụng thợ.

- Học viên tốt nghiệp có tay nghề vững vàng và nếu có số vốn từ 5 triệu đồng là có thể mở tiệm riêng cho mình.

  +Kỹ năng.

- Đòi hỏi mỗi học viên phải nắm vững các kiến thức của từng môn và từng mô đun để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình học.

- Hoàn thiện tất cả các yêu cầu làm đẹp của  bất kỳ khách hàng nào.

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-       Thời gian đào tạo: 11 tháng

-       Thời gian học tập: 880 giờ

-       Thời gian thực học: 860 giờ

-       Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: Ôn kiểm tra 16 giờ, thi tốt nghiệp 04 giờ       

2.2. Phân bổ thời gian thực học:

+ Thời gian học        : 860 giờ           

+ Thời gian học lý thuyết: 232 giờ  

+ Thời gian học thực hành: 632 giờ

3. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ.

3.1. Danh mục các môn học đào tạo, thời gian và phân bố thời gian từng môn học đào tạo.

MH

Tên môn học

Thời gian của môn học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học kỹ thuật cơ sở

 

 

 

1

Cắt tóc nữ cơ bản

156

38

118

 

Kiểm tra

4

 

4

2

Cắt tóc nam cơ bản

156

38

118

 

Kiểm tra

4

 

4

II

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

 

1

Cắt tóc nữ nâng cao

316

78

238

 

Kiểm tra

4

 

4

2

Cắt tóc nam nâng cao

232

76

156

 

Kiểm tra

4

 

4

 

Thi tốt nghiệp

4

 

4

 

Tổng cộng

880

230

650

3.2.    Đề cương chi tiết chương trình môn học đào tạo nghề:

Môn 1: CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN

      - Thời gian môn học: 160 giờ

      - Nội dung chi tiết:

Thứ tự

Tên bài giảng

THỜI GIAN

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

 Giới thiệu sơ lược về đồ nghề bộ môn tóc

- Dụng cụ và trang thiết bị

- Phụ liệu tóc

4

4

 

Bài 2

 

 Chia tóc những bộ chính trên đầu

- Chuẩn bị

- Những phần tóc chính

- Chia tóc

8

2

6

Bài 3

 

 Các động tác cầm kéo lược căn bản

- Chuẩn bị

- Mục đích của việc cầm kéo lược

- Giới thiệu sơ lược về kéo cắt tóc và cách cầm kéo

- Các động tác cầm kéo lược căn bản theo tiêu chuẩn quốc tế

12

4

8

Bài 4

 Phương pháp uốn xương lạnh.

- Chuẩn bị

- Giới thiệu sơ lược về xương lạnh

- Uốn tóc

- Phương pháp uốn xương lạnh

- Một số loại tóc quăn 

24

4

20

Bài 5

 Phương pháp cuốn ống gai phương pháp tả pẻn.

- Chuẩn bị

- Giới thiệu sơ lược về ống gai

- Yêu cầu và mục đích của việc cuốn ống gai

- Phương pháp cuốn ống gai

- Phương pháp tả pẻn

24

4

20

Bài 6

Cách uốn các dạng xù

- Chuẩn bị

- Yêu cầu và mục đích của việc uốn xù

- Các dạng uốn xù

24

4

20

Bài 7

Kỹ thuật gội đầu và xả tóc

- Chuẩn bị

- Mục đích của việc gội đầu và xả tóc

- Chọn dầu gội

- Phương pháp gội đầu và xả tóc

20

4

16

Bài 8

Phương pháp sử dụng máy kẹp

- Chuẩn bị

- Giới thiệu và công dụng của máy kẹp

- Phương pháp sử dụng máy kẹp 

20

4

16

Bài 9

Phương pháp sử dụng máy sấy tay

- Chuẩn bị

- Công dụng máy sấy tay

- Phương pháp sử dụng máy sấy tay

20

4

16

Bài 10

Kiểm tra

4

 

4

 

Môn 2: CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO

      - Thời gian môn học: 320 giờ

            - Nội dung chi tiết:

Bài 11

Phương pháp sự dụng máy uốn lọn (uốn giả)

- Chuẩn bị

- Công dụng

- Những điểm cần lưu ý

4

4

 

Bài 12

Nhận dạng khuôn mặt

- Chuẩn bị

- Mục đích của việc nhận dạng khuôn mặt

- Nhận dạng một số khuôn mặt chính

12

4

8

Bài 13

Góc độ

- Chuẩn bị

- Tìm hiểu về góc độ

- Khái niệm về góc và độ

12

4

8

Bài 14

Cắt kiểu tóc ngang thường

- Chuẩn bị

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

 

 

26

8

18

Bài 15

Cắt kiểu tóc sole dài đuôi ngang

- Chuẩn bị

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Cách sấy

26

8

18

Bài 16

Cắt kiểu tóc sole dài đuôi bầu

- Chuẩn bị

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Cách sấy

26

8

18

Bài 17

Cắt kiểu tóc bung dài

- Chuẩn bị

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Uốn tóc

26

8

18

Bài 18

Cắt tóc mái

- Có 3 kiểu mái thông dụng

- Cách thực hiện

26

8

18

Bài 19

Cắt kiểu tóc sole dài đuôi nhọn

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 20

Cắt tóc kiểu ngang dài vênh ra

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 21

Cắt tóc kiểu tém đuôi cá

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 22

Cắt tóc kiểu sư tử

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Cách uốn

26

8

18

Bài 23

Cắt kiểu tóc sole ngắn đuôi vênh ra

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 24

Cắt kiểu tóc ngang sole

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 25

Cắt kiểu tóc tém sole

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

26

8

18

Bài 26

Kiểm tra

4

 

4

Môn 3: CẮT TÓC NAM CƠ BẢN

      - Thời gian môn học: 160 giờ

            - Nội dung chi tiết:

Bài 27

Cắt kiểu tóc nam sole

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

60

20

40

Bài 28

Cắt kiểu tóc nam thường

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

 

36

12

24

Bài 29

Cắt kiểu tóc nam carê 2 tầng

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

60

20

40

Bài 30

Kiểm tra

 

4

 

4

Môn 4: CẮT TÓC NAM NÂNG CAO

      - Thời gian môn học: 236 giờ

            - Nội dung chi tiết:

Bài 31

Cắt kiểu tóc nam model

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

36

 

 

Bài 32

Phương pháp duỗi tóc khoẻ

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

36

 

 

Bài 33

Phương pháp duỗi tóc chân khoẻ, đuôi yếu

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

40

 

 

Bài 34

Phương pháp duỗi tóc yếu

- Đặc điểm

- Cách thực hiện

- Những điểm cần lưu ý

40

 

 

Bài 35

Phương pháp tẩy và nhuộm tóc

- Cách tẩy tóc đen nguyên thuỷ

- Cách nhuộm tóc

- Những điểm cần lưu ý

 

40

 

 

Bài 36

Nhuộm tóc trong chân đen ngoài có màu

- Chuẩn bị

- Cách thực hiện

40

 

 

Bài 37

Kiểm tra

4

 

4

 

  1. 4.         THI TỐT NGHIỆP:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Cắt uốn tóc nữ

Thực hành

4 giờ

2

Cắt uốn tóc nam

Thực hành

4 giờ

 

  1. 5.         THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ

Trong quá trình học tập, các em học viên được giáo viên hướng dẫn thực hành tại lớp.

Cắt tóc ...Cắt tóc ...Cắt tóc ...hottoc3.jpg

Nguồn: @TTDNNKT-BD (cập nhật: 2017)

Go Top