Liên Hệ


TRUNG TÂM BẢOTRỢ & CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Địa chỉ: 87 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: P.ĐTN: 0274.3897.205, P.TCHC  0274.3987.453

Email: ttdnnttbd@gmail.com

Họ Tên  
Tên Công Ty
Địa chỉ
Số điện thoại
Email    

 
Mã bảo vệ 930704
Go Top