Thông Báo

Thông báo: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020
Thông báo: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020
Thông báo v/v nghỉ lể Quốc khánh 2/9/2020
Chi tiết
THÔNG BÁO đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19
THÔNG BÁO đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19
Chi tiết
Thông báo học viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 27/3/2020 và đi học trở lại vào ngày 30/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19
Thông báo học viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 27/3/2020 và đi học trở lại vào ngày 30/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19
Thông báo học viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 27/3/2020 và đi học trở lại vào ngày 30/3/2020 để phòng chống dịch Covid-19
Chi tiết
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học Covid-19
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học Covid-19
Trung tâm thông báo đến tất cả phụ huynh & các học viên sẽ tiếp tục nghỉ học tạm thời cho đến 15/03/2020
Chi tiết
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
THÔNG BÁOvề việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Chi tiết
Thông báo lịch học
Thông báo lịch học
Trung tâm thông báo đến tất cả học viên ngày 17/02/2020 các em học lại bình thường.2020@TTGDNN-NKTCập nhật 13/02/2020
Chi tiết
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
THÔNG BÁO về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Về việc tiếp tục cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây raTTGDNN-NKT@2020Cập nhật 10/02/2020
Chi tiết
THÔNG BÁO cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
THÔNG BÁO cho học viên tạm nghỉ học đề phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
THÔNG BÁOTTGDNN-NKT@2020Cập nhật 03/02/2020
Chi tiết
THÔNG BÁO V/v Nhận quà tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật và ngƣời khuyết tật tỉnh
THÔNG BÁO V/v Nhận quà tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật và ngƣời khuyết tật tỉnh
THÔNG BÁO V/v Nhận quà tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật và ngƣời khuyết tật tỉnh
Chi tiết
Thông báo v/v nghỉ tết Dương lịch 2020 & Tết Nguyên đán
Thông báo v/v nghỉ tết Dương lịch 2020 & Tết Nguyên đán
Thông báo v/v nghỉ tết Dương lịch 2020 & Tết Nguyên đánTTGDNN-NKT©2019Cập nhật 06/12/2019
Chi tiết
Go Top