Giới thiệu việc làm

[hết hạn] Tuyển dụng lao động cho người khuyết tật (KV Bình Dương)
[hết hạn] Tuyển dụng lao động cho người khuyết tật (KV Bình Dương)
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật hiện đang có nhu cầu tuyển dụng (giới thiệu việc làm) cho các bạn người khuyết tật trong tỉnh Bình Dương
Chi tiết
[hết hạn] Tuyển lao động phổ thông người khuyết tật tại Bình Dương
[hết hạn] Tuyển lao động phổ thông người khuyết tật tại Bình Dương
Chi tiết
Giới thiệu việc làm cho người khuyết tật miễn phí
Giới thiệu việc làm cho người khuyết tật miễn phí
Để người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng thì điều quan trọng nhất là giải quyết được vấn đề việc làm, tạo sinh kế để NKT có thể tự nuôi sống bản thân. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp. Trung tâm liên tục tìm kiếm và giới thiệu cho học viên khuyết tật của trung tâm, các bạn khuyết tật ngoài trung tâm và trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mong muốn tìm được việc làm ổn định.
Chi tiết
Giới thiệu việc làm
Thông Tin Giới Thiệu Việc Làm
Chi tiết
Go Top